Najava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Avgust 09, 2022
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 5
Dana 09.08.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Janča , opština Novi Pazar - grad, PG Hasiba Dolićanina sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Zaštita maline posle berbe i Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Tanja Mihajlović

Cilj najavljene radionice je podsetiti malinare na značaj primene DPP tokom celog procesa proizvodnje maline, a naročito tokom berbe, na simptome bolesti, puteve širenja, stabilnosti virusa u spoljašnjoj sredini, kontroli virusa, higijenskim merama, higijeni objekata, opreme, transportnih sredstava, radnih površina, pribora i zdravstvenim stanjem osoba koje učestvuju u berbi i Zaštita zasada maline posle završene berbe.
Koordinator: Tanja Mihajlović


Izvor: PSSS Novi Pazar