Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Jul 23, 2022
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 5
Dana 23.07.2022. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Crna Trava , opština Crna Trava, Prostorija TO Crna Trava sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Zaštita borovnice , savetodavac Bojana Karapandžić
2. 12:30 do 13:00 Tehnologija gajenja borovnice , savetodavac Aleksandar Mitić

Cilj predavanja je bio da se ukaže na bolesti i štetočine borovnice, i mere kontrole, kao i na tehnologiju gajenja borovnice.
Koordinator: Bojana Karapandžić


Izvor: PSSS Leskovac