Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

On Jul 21, 2022
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 8
Dana 21.07.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Ćuprija , opština Ćuprija, Vinograd Zlatanović Predraga sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Identifikacija štetnih organizama na vinovoj lozi i mere zaštite , savetodavac Ljiljana Jeremić

Cilj radionice je praktično prikazati poljoprivrednim proizvođačima identifikaciju štetnih organizama na vinovoj lozi sa posebnim osvrtom na Flavescense doree i Scaphodeus titanus. Proizvođači će dobiti i preporuke za mere kontrole i zaštite vinove loze.
Koordinator: Ljiljana Jeremić


Izvor: PSSS Jagodina