Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

On Jul 21, 2022
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 8
Dana 21.07.2022. godine, sa početkom u 09:30 održana je predavanje, mesto Bradarac , opština Aleksinac, Prostorije MZ sa temama:
1. 09:30 do 10:15 Značaj zaoravanja biljnih ostataka , savetodavac Tanja Petrović
2. 11:14 do 12:01 Tehnologija proizvodnje lucerke , savetodavac Saša Stanković

Predavanje ima za cilj da prisutnim proizvodjacima objasni znacaj zaoravanja biljnih ostataka ,kako brze podspesiti razgradnju i koliko se na taj nacin obogacuje zemljiste sa hranljivim elementima.Proizvodjaci ce biti poznati i sa Tehnologijom proizvodnje lucerke od pravilnog djubrenja u zasnivanju do vremena i nacina setve kao sa pravilnim kosenjem i susenjem lucerke.
Koordinator: Tanja Petrović


Izvor: PSSS Niš