Objava: Dana polja suncokreta - PSSS Jagodina

On Jul 19, 2022
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 6

Na oglednoj parceli Radiše Radisavljevića iz Medveđe, održan je dan polja suncokreta. Savetodavci su upoznali prisutne proizvođače sa primenjenom agrotehnikom u ogledu, a prisutni predstavnici semenskih kuća sa osobinama hibrida.

Koordinator ogleda Miodrag Simić

Izvor: PSSS Jagodina