Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

On Jul 11, 2022
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 5
Dana 11.07.2022. godine, sa početkom u 09:03 održana je radionica, mesto Štitar , opština Šabac - grad, Gazdinstvo Milete Markovića sa temom:
1. 09:03 do 09:39 Vađenje krompira, klasiranje i spremanje za tržište , savetodavac Gordana Rehak

11.07.2022. god. održaće se radionica na temu vađenja krompira, gde će se ukazati poljoprivredniku na kvalitetnu pripremu za tržište, što podrazumeva pranje, kalibriranje, pakovanje i ambalažu, što je od velike koristi za dobar plasman. Na radionici održanoj 11.07.2022. god. koja je imala za cilj pripremu krompira za tržište, predstavljeno je poljoprivredniku najbolji način pripreme, od samog vađenja krompira sa što manjim oštećenjima, probiranje i ujednačavanje krtola i klasiranje, a zatim pakovanje u adekvatnu ambalažu, jer to ima za posledicu bolji plasman proizvoda. Na radionici je bilo 5 poljoprivrednika.
Koordinator: Gordana Rehak


Izvor: PSSS Šabac