Najava: Dana polja suncokreta - PSSS Niš

On Jul 14, 2022
At Niš
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 19

Poštovani, molimo Vas da nam postavite najavu Dana polja suncokreta

Dana 14.07.2022. na parceli proizvođača Nešić Aleksdandre iz sela Katun savetodavci PSSS Niš održaće Dan polja suncokreta na kome će prisutnim proizvođačima biti predsatavqen sortiment hibrida suncokreta i primenjena agrotehnika u toku ogleda kao i agroekološki uslovi tokom tekuće vegetacione sezone.

Program

Izvor: PSSS Niš