Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

On Jul 07, 2022
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 7
Dana 07.07.2022. godine, sa početkom u 12:24 održana je tribina, mesto Sipić , opština Rača, Poljoprivredno gazdinstvo Zorana Nikolića sa temom:
1. 12:24 do 13:00 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Lidija Vulović

Cilj održavanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenom Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Lidija Vulović


Izvor: PSSS Kragujevac