Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Jul 13, 2022
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 19
Dana 13.07.2022. godine, sa početkom u 08:30 održaće se predavanje, mesto Ribariće , opština Tutin, Klub ribolovaca sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Preventivna zdravstvena zaštita goveda , savetodavac Safet Vesnić
2. 09:00 do 09:30 Zaštita krompira , savetodavac Tanja Mihajlović

Preventivna zdravstvena zaštita domaćih životinja i Zaštita krompira, biće teme predavanja, sa kojim ćemo upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Safet Vesnić


Izvor: PSSS Novi Pazar