Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Jul 05, 2022
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 11
Dana 05.07.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Tutin , opština Tutin, opštinska kancelarija u Tutinu sa temom:
1. 08:00 do 08:45 Primena Pravilnika kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla... , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je tribina i prezentovana tema : Primena pravilnika kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla... Prisutno je bilo pet poljoprivrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar