Objava: Dana polja krompira - PSSS Šabac

On Jul 05, 2022
At Šabac
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 18

Dana 05.07.2022. god. održan je dan polja krompira u selu Štitr, na gazdinstvu Gordane Stojanović, gde su prisutni poljoprivrednici mogli da pogledaju ogled koji ima 5 sorti, sa ciljem praćenja štetočine krompirovog moljca na feromonskim klopkama i uticaj agrotehnike na smanjenost populacije štetočine. Praćeno je svakodnevno prisustvo pomenutog insekta, a sada je prisutnim pojašnjen značaj praćenja faza u razvoju štetočine i njegovog uticaja na proizvodnju krompira. Na danu polja je bilo prisutno 14 poljoprivrednika.

Izvor: PSSS Šabac