Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Jul 04, 2022
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 11
Dana 04.07.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Lebane , opština Lebane, Sala SO Lebane sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zašto je važno zaoravati strništa? , savetodavac Boban Stanković
2. 09:30 do 10:00 Negativne posledice spaljivanja strništa , savetodavac Igor Ristić

Cilj: Prisutnima objašnjeno zašto je potrebno obaviti agrotehničku meru - zaoravanje strništa. Pojašnjeno da spaljivanje žetvenih ostataka nanosi velike štete zemljištu, zakonom je zabranjeno i kažnjivo.
Koordinator: Boban Stanković


Izvor: PSSS Leskovac