Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

On Jul 05, 2022
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Hits: 12
Dana 05.07.2022. godine, sa početkom u 09:06 održana je predavanje, mesto Novo Selo , opština Loznica - grad, Prostorije MZ Novo Selo sa temama:
1. 09:06 do 09:37 Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović
2. 09:38 do 10:08 Značaj i uloga kontrole plodnosti za gajenje biljnih kultura , savetodavac Zlatica Krsmanović
3. 10:09 do 10:43 Spremanje sena , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj predavanja je da se poljoprivrednici upoznaju sa značajem kontrole plodnosti, načinom i uslovima; sa načinom i vremenom pravilnog spremanja sena i upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa načinom radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u poljoprivredi. Predavanju prisustvovalo 22 poljoprivredna proizvođača.
Koordinator: Zlatica Krsmanović


Izvor: PSSS Loznica