Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Jul 05, 2022
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 16
Dana 05.07.2022. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Tutin , opština Tutin, opštinska kancelarija u Tutinu sa temom:
1. 08:00 do 08:45 Primena Pravilnika kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla... , savetodavac Svetlana Šućević

Najvljujem tribinu i temu koju ću prezentovati poljoprivrednicima: Primena pravilnika kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla...
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar