Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

On Jun 07, 2022
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Hits: 10
Dana 07.06.2022. godine, sa početkom u 12:00 održana je radionica, mesto Lozničko Polje , opština Loznica - grad, Zasad jabuke Jovičić Miroslava sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Pravilna upotreba pesticida i odlaganje ambalažnog otpada , savetodavac Jelena Nevzatović

Cilj radionice je da se učenici upoznaju sa pravilnom upotrebom pesticida i odlaganjem ambalažnog otpada. Radionici prisustvovalo 10 slušalaca.
Koordinator: Jelena Nevzatović


Izvor: PSSS Loznica