Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

On Jun 07, 2022
At Valjevo
Posted by PSSS Loznica
Hits: 12
Dana 07.06.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Suvodanje , opština Valjevo - grad, PG Stanić Slavoljub sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača , savetodavac Svetlana Vasiljević

Tokom tribine prisutni su upoznati sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača.
Koordinator: Svetlana Vasiljević


Izvor: PSSS Valjevo