Najava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Januar 29, 2022
Posted by PSSS Jagodina
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 11
Dana 29.01.2022. godine, sa početkom u 08:00 održaće se predavanje, mesto Zlatovo , opština Despotovac, Gazdinstvo Cvjetinović Radinke sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Mira Miljković
2. 08:30 do 09:00 Agrotehnika kukuruza , savetodavac Mira Miljković

Proizvođačima će biti ukazano na značaju adekvatne prihrane strnih žita ( količine i vrste đubriva) , kao i najvažnijim agrotehničkim merama u proizvodnji kukuruza, kao i hibridima koji su se pokazali najprinosniji u našem ogledu.
Koordinator: Mira Miljković


Izvor: PSSS Jagodina