Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Januar 20, 2022
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 37

Dana 20.01.2022. godine, sa početkom u 10:15 održana je tribina, mesto Žabren , opština Sjenica, Prostorije UP "Homar" sa temom:
1. 10:15 do 11:00 Aktuelni podsticaji MPŠiV , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj održane tribine je bio da upozna proizvođače ovoga kraja sa aktuelnim podsticajima resornog ministarstva za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2022.godini.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar