Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Januar 18, 2022
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 77
Dana 18.01.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Svečana sala Kulturnog centra sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Zumreta Trtovac
2. 11:30 do 12:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Silvija Hodžić
3. 12:00 do 12:30 Zaštita useva i zasada od glodara i divljači , savetodavac Belkisa Rabić
4. 12:30 do 13:00 Najavljeni IPARD pozivi u 2022. godini , savetodavac Smail Ejupović
5. 13:00 do 13:30 Organska biljna proizvodnja , savetodavac Svetlana Šućević
6. 13:30 do 14:00 Muža krava , savetodavac Safet Vesnić
7. 14:00 do 14:30 Zaštita lucerišta od korova , savetodavac Tanja Mihajlović

Najavljeno predavanje u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Novi Pazar, ima za cilj da upozna poljoprivredne proizvođače sa nizom tema, usmerenim na unapređenje poljoiprivredne proizvodnje.
Koordinator: Zumreta Trtovac


Izvor: PSSS Novi Pazar