OTKAZIVANJE: Predavanje-PSSS Novi Pazar

On Januar 13, 2022
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 18
OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 13.01.2022. sa početkom u 14:30, mesto Aluloviće, opština Novi Pazar - grad,polj. gazdinstvo Miljković Vujice
Iz tehničkih razloga Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar