Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

On Decembar 30, 2021
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 55
Dana 30.12.2021. savetodavac Vera Filipović posetio je udruženje Etno Forma, mesto Jagodina, opština Jagodina - grad, u periodu od 10:00 do 10:30 časova
Cilj sastanka sa udruženjem bio je da se članovima udruženja ukaže na način promocije i plasiranja proizvoda. Kao i sumiranje rezultata rada udruženja.


Izvor: PSSS Jagodina