Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

On Decembar 27, 2021
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 34
Dana 27.12.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Šabac , opština Šabac - grad, PSSS Šabac sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Osnovna obrada zemljišta i njen značaj , savetodavac Gordana Rehak
2. 09:30 do 10:00 Rano otkrivanje insekata i njihovo suzbijanje u pšenici i ječmu , savetodavac Slobodan Gošić

27.12.2021. godine održaće se predavanje na temu osnovne obrade zemljišta i zaštite pšenice i ječma od insekata, što ima za cilj ukazivanje na značaj primene agrotehnike i kontrolu ozimih useva, konkretno pšenice i ječma u ranim napadima od insekata. 27.12.2021. održano je predavanje na kome su pretstavljene teme veoma važne za ovaj period koji se odnosi na blagovremenu primenu agrotehnike, a prisustvovalo je 11 poljoprivrednika.
Koordinator: Gordana Rehak


Izvor: PSSS Šabac