Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

On Decembar 28, 2021
Posted by PSSS Mladenovac
Hits: 32
Dana 28.12.2021. savetodavac Tamara Mihailović posetio je udruženje Udruženje odgajivača ovaca Lipska ovca Vlaška, mesto Vlaška, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 08:00 do 08:30 časova
Cilj posete Udruženju je bio predstavljanje orijentacionog programa zaštite jabuke od ekonomski najznačajnijih bolesti i štetočina.


Izvor: PSSS Beograd