Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

On Decembar 27, 2021
Posted by PSSS Mladenovac
Hits: 27
Dana 27.12.2021. savetodavac Tamara Mihailović posetio je udruženje Udruženje odgajivača ovaca Lipska ovca Vlaška, mesto Vlaška, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 08:00 do 08:30 časova
Cilj posete Udruženju je bio upoznavanje članova Udruženja sa vođenjem knjige tretiranja koja predstavlja evidenciju svih primenjenih sredstava tokom proizvodnog procesa.


Izvor: PSSS Beograd