Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

On Novembar 25, 2021
Posted by PSSS Mladenovac
Hits: 10
Dana 25.11.2021. savetodavac Milica Janković posetio je udruženje Udruženje odgajivača ovaca Lipska ovca Vlaška, mesto Vlaška, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
Cilj posete Udruzenju je bilo upoznzvznje sa odredbama o izmenama i dopunama novog Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koje predviđaju novu kategoriju e-agrara, softversko rešenje o samoprijavljivanju i izmenama strukture na gazdinstvu koje će proizvođači moći da koriste.


Izvor: PSSS Beograd