Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Loznica

From Novembar 03, 2021 00:00 until Novembar 05, 2021 09:23
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Hits: 35

U periodu od 03.11.2021. do 05.11.2021. godine, održana je zimska škola, mesto Loznica , opština Loznica - grad, Sala UFK "Lagator" Loznica, Dom kulture ,,Politika" Krupanj i sala opštine Ljubovije. Zimska škola je počela 03.11.2021. godine u 10:00, i održana je prema sledećem rasporedu:
03.11.2021.

03-11-2021.
   10:00 do 10:30 Proizvodnja, prerada i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Gordana Vujaklija
   10:30 do 11:00 Značaj kalcifikacije u proizvodnji krmnog bilja , savetodavac Milenko Đurić
   11:00 do 11:30 Trendovi i perspektive organske proizvodnje u Srbiji , savetodavac Zlatica Krsmanović
   11:30 do 12:00 Troškovi i računovodstvo na poljoprivrednom gazdinstvu, PDV, osiguranje i krediti u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović
   12:00 do 12:30 Green Seeker u ratarstvu , savetodavac Dušan Despotović
   12:30 do 13:00 Invazivne vrste stenica i značaj PIS-a , savetodavac Jelena Nevzatović
   13:00 do 13:30 Uloga i značaj zadrugarstva , savetodavac Gordana Vujaklija
   13:30 do 14:00 Zasnivanje zasada maline , savetodavac Veljko Stepanović
   14:00 do 14:30 Izmena setvene strukture u borbi protiv suše , savetodavac Milica Popadić

04-11-2021.
   09:00 do 09:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Dušan Despotović
   09:30 do 10:00 Štetnost spaljivanja žetvenih ostataka , savetodavac Milica Popadić
   10:00 do 10:30 Vrste podsticaja u voćarstvu , savetodavac Zlatica Krsmanović
   10:30 do 11:00 Sušenje kukuruza na gazdinstvima , savetodavac Milenko Đurić
   11:00 do 11:30 Registracija i odobravanje objekata za držanje, uzgoj i promet životinja , savetodavac Živko Stefanović
   11:30 do 12:00 Bolesti i štetočine oraha i njihovo suzbijanje , savetodavac Jelena Nevzatović
   12:00 do 12:30 Dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Veljko Stepanović
   12:30 do 13:00 Proizvodnja sadnog materijala maline , eksterni predavač Ana Kostić

05-11-2021.
   10:00 do 10:30 Sistemi gajenja visoko kvalitetnih grla ovaca i koza , savetodavac Gordana Vujaklija
   10:30 do 11:00 Tehnologija proizvodnje dvorodih sorti maline , savetodavac Zlatica Krsmanović
   11:00 do 11:30 Kalcifikacija i načini primene materijala za kalcifikaciju , savetodavac Milenko Đurić
   11:30 do 12:00 Mineralna i organska ishrana ratarskih kultura , savetodavac Dušan Despotović
   12:00 do 12:30 Tehnologija gajenja borovnice , savetodavac Veljko Stepanović
   12:30 do 13:00 Jesenja zaštita voća , savetodavac Jelena Nevzatović
   13:00 do 13:30 IPARD Mera 7 - Ruralni turizam , savetodavac Živko Stefanović
   13:30 do 14:00 Diverzifikacija prihoda poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Milica Popadić
   14:00 do 14:30 Proizvodnja sadnog materijala maline , eksterni predavač Ana Kostić

PSSS „Poljosavet“ doo Loznica je održao zimski seminar- Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače sa teritorije grada Loznice, opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik. Zimska škola je održana u sledećim mestima i terminima: 03.11.2021.- Loznica, UFK „Lagator“ sa početkom u 10:00 časova; 04.11.2021.-Krupanj, dom kulture Politika sa početkom u 09:00 časova i Ljubovija,sala opštine Ljubovija, sa početkom u 10:00 časova. Cilj održavanja Zimske škole bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novim merama agrarne politike koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa IPARD programom, PDV-om i penzijsko-invalidskim osiguranjem poljoprivrednika, preradom poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvima, značajem udruživanja i načinom formiranja udruženja, zadruga, merama zaštite u ratarskoj i voćarskoj proizvodnji sa posebnim osvrtom na PIS, diverzifikacijom prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu, Pravilnikom o upisu i obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava,modulima koji se sprovode u stočarskoj, biljnoj i u oblasti agroekonomije, iz oblasti organske proizvodnje kao i druge stručne teme iz različitih specijalnosti u oblasti poljoprivrede.
Koordinator: Gordana Vujaklija


Izvor: PSSS Loznica