Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

On Oktobar 01, 2021
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 57
Dana 01.10.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Zablaće , opština Šabac - grad, Domaćinstvo Aleksandra Žunića sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Sumiranje rezultata i priprema plana za 2022. , savetodavac Jovan Sušić

01.10.2021. god. će se obići ogledna farma na kojoj će se sumirati dosadašnji rezultati kroz date savete tokom godine, dati preporuke za dalji rad na ovom gazdinstvu koje će se odnositi na unapređenje ovog gazdinstva. Na ovom gazdinstvu smo uz prisustvo 5 poljoprivrednika prikazali sve ono što smo tokom godine radili kroz pružene savete (manje -više uspešne, ali ipak uz veliki trud), tako da kroz sagledavanje rezultata iz ove godine, mogli smo izvući zaključke i planirati dalji tok rada.
Koordinator: Jovan Sušić


Izvor: PSSS Šabac