Objava: Dana polja kukuruza - PSSS Kruševac

On September 21, 2021
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 47

Dana  21.09.2021 godine sa početkom u 10:00 časova u organizaciji PSSS Kruševac, održana je   manifestacija  Dan polja kukuruza.  Demonstracioni ogled je postavljen na gazdinstvu Milenković Mališe, parcela se nalazi u mestu Sušica,  Grad Kruševac. Poljoprivrednim  proizvođačima  je predstavljeno  11  hibrida  kukuruza  iz  tri semenske  kuće, kao i primenjene agrotehničke mere.
Cilj realizacije ogleda  je  utvrđivanje  koji od zasejanih hibrida je ispoljio najbolju  adaptibilnost i prinos u  uslovima ove  proizvodne  godine . Sve ovo može biti od velike koristi proizvođačima prilikom odabira hibrida za narednu proizvodnu godinu.  Na Danu polja je bilo prisutno 20 poljoprivrednih proizvođača.

Izvor: PSSS Kruševac