Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

On September 27, 2021
Posted by PSSS Mladenovac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 39
Dana 27.09.2021. savetodavac Radmila Koprivica posetiće udruženje Udruženje voćara i vinogradara"Mladenovac", mesto Mladenovac (varoš), opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
Cilj posete Udruženju je upoznavanje članova sa značajem agrohemijskih analiza zemljišta i načinom da iste urade na svojim parcelama.( 4 besplatna uzorka).


Izvor: PSSS Beograd