Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

On September 14, 2021
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 14
Dana 14.09.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Šišince , opština Leskovac - grad, Polj. gazdinstvo Petković Nenada sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Primena fertirigatora u zaštićenom prostoru , savetodavac Igor Ristić

Cilj posete oglednoj farmi je bio da se poljoprivredni proizvođači praktično upoznaju sa feririgatorom i količinama đubriva za navodnjavanje.
Koordinator: Igor Ristić


Izvor: PSSS Leskovac