Najava: Dan polja kukuruza - PSSS Pirot

On September 15, 2021
At Pirot
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 22

Dana 15.09.2021. godine, sa početkom u 10,00 časova  PSSS  Pirot organizuje DAN POLJA KUKURUZA na imanju poljoprivrednog proizvođača Ignjatović Miroljuba, na adresi Kostin  most bb. Cilj ove manifestacije je da se poljoprivrednim proizvođačima  predstave proizvodni potencijali različitih hibrida kukuruza kako bi lakše odabrali hibrid.

Makroogled sa hibridima kukuruza posejan je 28.04.2021 godine na poljoporivrednom gazdinstvu Ignjatović Miroljuba na adresi Kostin Most bb., katastarski broj parcele 6947/1.U ogledu je ove godine posejano 16 različitih hibrida grupe zrenja FAO od 200 oo 700 tri semenske kuće:Institut za kukuruz Zemun Polje ,semenske kuće Agrosava i semenske kuće Syngenta.

Prilog: pozivnica

Izvor: PSSS Pirot