Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Pirot

On Jul 15, 2021
At Pirot
Posted by PSSS Pirot
Hits: 45
Dana 15.07.2021. savetodavac Goran Svetozarević posetio je udruženje Udruženje za lekovito bilje Stara planina, mesto Pirot, opština Pirot, u periodu od 11:30 do 12:30 časova
Cilj posete Udruženja je bio upoznati članove sa Parvilnikom o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.


Izvor: PSSS Pirot