Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Jul 14, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 47
Dana 14.07.2021. godine, sa početkom u 09:30 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, prostorije SEDA- Novi Pazar sa temama:
1. 09:30 do 10:00 ,,Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvimaˮ. , savetodavac Svetlana Šućević
2. 10:00 do 10:30 Razvoj ruralnog turizma , eksterni predavač Džamila Kruševljanin

Održano je predavanje gde su se poljoprivrednici (prisutno 10) upoznali sa sledećim temama:1. ,,Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvimaˮ;i 2. Razvoj ruralnog turizma.
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar