Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Jul 13, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 28
Dana 13.07.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Novi Pazar- prostorije SEDA sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca, zaštita po preporuci PIS-a , savetodavac Svetlana Šućević
2. 11:30 do 12:00 Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii). , savetodavac Belkisa Rabić

Održano je predavanje u prisustvu 11 poljoprivrednih proizvođača koji su upoznati sa dve teme: 1.) Preventivne mere, u kontroli krompirovog moljca, zaštita po preporuci PIS-a 2.) Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii).
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar