Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

On Jun 29, 2021
Posted by PSSS Jagodina
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 12
Dana 29.06.2021. savetodavac Aleksandar Canić posetiće udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Levčanka, mesto Rekovac, opština Rekovac, u periodu od 10:00 do 10:30 časova
CILJ porazgovarati sa članovima udruženja kako najbolje sprovesti zoohigijenske mere u štalama u letnjim mesecima i kako stvoriti optimalan mikroklimat u objektima da bi se sačuvalo zdravstveno stanje krava i zadržala dobra proizvodnja mleka.


Izvor: PSSS Jagodina