Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

On Jun 28, 2021
Posted by PSSS Leskovac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 21
Dana 28.06.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Zalužnje , opština Leskovac - grad, sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Primer dobre poljoprivredne prakse i rezultata saradnje savetodavne službe i gazdinstva , savetodavac Bojana Karapandžić

Poseta oglednom gazdinstvu organizovana je sa ciljem upoznavanja prisutnih sa primerom dobre poljoprivredne prakse i rezultatima saradnje savetodavne službe i gazdinstva u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, značaj pravovremene i pravilne primene pesticida, preventivnih, nepesticidnih mera, agrotehničkih mera.
Koordinator: Bojana Karapandžić


Izvor: PSSS Leskovac