Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

On Jun 10, 2021
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 20
Dana 10.06.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Ražanj , opština Ražanj, Prostorije odseka za poljoprivredu opštine Ražanj sa temama:
1. 10:00 do 10:45 Mere nege useva kukuruza , savetodavac Saša Stanković
2. 10:45 do 11:30 Tehnologije proizvodnje suncokreta , savetodavac Tanja Petrović

Cilj predavanja bio je da se proizvođačima preporuče najbitnije agrotehničke mere u proizvodnji suncokreta i mere nege kod okopavinskih useva sa posebnim osvrtom na kukuruz. Predavanja su sprovedena uz strogo poštovanje mera bezbednosti protiv Covid-19
Koordinator: Saša Stanković


Izvor: PSSS Niš