Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

On Jun 09, 2021
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 18
Dana 09.06.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Viševac , opština Rača, sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Unapređenje proizvodnje jagodastog voća (jagoda i malina) primenom mera dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Marija Ivanović

Poseta oglednoj farmi organizuje se sa ciljem da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj primene mera dobre poljoprivredne prakse u zasadima jagodastog voća (jagoda i malina) u cilju očuvanja dobrog zdravstvenog stanja zasada, ostvarivanja visokih prinosa i dobijanja kvalitetnog, zdravstveno bezbednog proizvoda.
Koordinator: Marija Ivanović


Izvor: PSSS Kragujevac