Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Novembar 25, 2020
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 51
Dana 25.11.2020. savetodavac Ivan Rangelov posetio je udruženje Društvo pčelara "Suva planina", Gadžin Han, mesto Gadžin Han, opština Gadžin Han, u periodu od 09:15 do 10:00 časova
Cilj posete udruženju je bio bliže upoznavanje članova udruženja sa mogućnostima korišćenja podstcajnih sredstava po pravilniku o investicijama u preradu i marketing polj.i prehrambenih proizvoda u sektoru proiizvodnje jakih alkoholnih pića.Poseta udruženju je održana u skladu sa preventivnim merama protiv KOVID-a 19.


Izvor: PSSS Niš