Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

On Novembar 25, 2020
At Užice
Posted by PSSS Uzice
Hits: 42
Dana 25.11.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Požega , opština Požega, Poljoprivredna škola "Ljubo Mićić" sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Invazivni štetni organizmi- Braon mramorasta stenica u biljnoj proizvodnji , eksterni predavač Milenko Gavrilović
2. 10:30 do 11:00 Azijska voćna mušica , savetodavac Milena Ćirić

Prisutni su upoznati sa mogućnošću pojave novih štetnih organizama, njihovom štetnosti i mogućnošću suzbijanja.
Koordinator: Milena Ćirić


Izvor: PSSS Užice