Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

On Mart 04, 2020
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 87
Dana 04.03.2020. savetodavac Boban Stanković posetio je udruženje Agro Info Centar, mesto Leskovac, opština Leskovac - grad, u periodu od 11:45 do 12:45 časova
Sastanak sa članovima udruženja je organizovan u cilju predstavljanja zakonskih uslova i Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.


Izvor: PSSS Leskovac