Upis u Vinogradarski registar

Više
09 maj 2017 13:13 #27921 od Živković Tanja
Upis u Vinogradarski registar
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je poslove vođenja Vinogradarskog registra poverilo „Centru za vinogradarstvo i vinarstvo“ u Nišu.
Osnovni cilj upisa u vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što ujedno predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.
Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu, a imaju više od 10 ari pod vinovom lozom. Obavezu upisa u Vinogradarski registar imaju i proizvođači koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet.
Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa- pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa- fizičkog lica. Kancelarije su smeštene u: Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Aleksandrovcu, Negotinu i Nišu.
Niš (okruzi u nadležnosti: Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pčinjski kao i AP Kosovo i Metohija)
Zahtev se podnosi na Obrascu VV 1- Zahtev za upis u Vinogradarski registar.
Na istom obrascu se podnosi zahtev za promenu podataka u Vinogradarskom registru, promene podataka o proizvođaču grožđa, promene podataka o vinogradarskim parcelama, promene podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa.
Ako dođe do promene podataka upisanih u registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana nastale promene.
Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradskih parcela, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe, najkasnije do 15. novembra. Prinos grožđa se prijavljuje na obrascu VV1 tako što se popuni Sekcija 1- opšti podaci o poljoprivredniku i Sekcija 3 gde se upisuje prinos za prijavljene parcele. Zahtev se šalje u Centar za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu.
Da bi proizvođač ostvario pravo na podsticaje za proizvodne zasade vinove loze i za investicije za preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing, i to u delu koji se odnosi na proizvodnju vina, proizvođač mora da bude upisan u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino - za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju vina.
Tanja Živković, dipl.ing

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.258 sekundi
Powered by Kunena Forum