Ambijentalni i čulni uticaji na konzumiranje hrane kod živine

Više
03 jul 2019 12:27 #38086 od Krajnović Dragoljub
Ambijentalni i čulni uticaji na konzumiranje hrane kod živine


Mogućnost živine da konzumira hranu, je prvenstveno u funkciji apetita. Nivo apetita je prevashodno posledica kompleksne i dvosmerne interakcije neuro-hormonalnog sistema i oragna za varenje kroz uticaj brojnih stimulanasa ili nadražaja , a kao posledica dejstva na čula ili tačnije brojne receptore.U tom smislu su bitni različiti nadražaji preko , receptora za ukus, osmotski i mehanički protisak, kao i koncentracija pojedinih metabolita. Ključnu fiziološku ulogu u prijemu ovih podražaja ima hipotalamus. To su principi koji se u bitnoj meri ne razlikuju ni kod preživara ni svinja, ali je za živinu karakteristično da je apetit u velikoj meri pod uticajem fizičke forme hrane. Prelazak živine sa konzumiranja peletirane hrane na brašnastu ili zrnastu hranu, neminovno je propraćen manjim ili većim padom apetita, u trajanju od nekoliko dana. Sa druge strane , živina u daleko manjoj meri reaguju na miris hrane u poređenju sa sisarima ( preživarima i svinjama). U ishrani živine ni boja hrane nema bitan uticaj na apetit. I u pogledu ukusa hrane postoje značajne razlike između živine i uzgajane stoke. Zar razliku od živine, u slučaju sisara, korekcija ukusa hrane, dodavanjem raznih aroma i šećera ima za posledicu obimnije konzumiranje hrane Živina mnogo nepovoljnije reaguju na gorak ukus hrane u poređenju sa preživarima i svinjama. Ustaljene oscilacije apetita živine su prvenstveno u vezi sa promenom intenziteta svetlosti. U uslovima konstantnog osvetljenja apetit se ne menja bitnije u toku celog dana. Nasuprot tome, ukoliko režim osvetljenja podrazumeva smenu perioda svetla i zamračenja moguć je nešto intenzivniji apetit početkom i krajem perioda osvetljenja. Za nosilje je karakteristično povećanje obima konzumiranja hrane krajem dana, a naročito u fazi kalcifikacije ljuske jajeta., dan pre nošenja. Ukoliko se živina ne hrani po volji nego obročno uočava se povećanje obima konzumiranja u periodima hranjenja.

PSSS Mladenovac Dragoljub Krajnović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.765 sekundi
Powered by Kunena Forum