Zelena hrana sa travnjaka

Više
28 jun 2019 11:07 #38001 od Joksić Goran
Iako naizgled jednostavna, ova materija je prilično složena i veoma bitna za uspešno stočarstvo, posebno govedarstvo. Treba znati da skoro polovinu poljoprivredne površine čine travnjaci. Međutim prinos mase kod nas je dosta skroman. On se kreće od oko 600-700 kg. na pašnjacima, do 2500-2600 kg sena na livadama. Prinos i kvalitet trava je u znatnoj meri uslovljen nadmorskom visinom. Kvalitet trava na prirodnim livadama i pašnjacima je nezadovoljavajući. Većina graminea je 3. i 4. klase. Zato kod sejanih travnjaka može da se popravi kvalitet trava i to pravim izborom trava i leguminoza. Od trava se preporučuje: ježevica, mačji rep, livadski vijuk, visoki vijuk, prava livadarka, engleski, francuski i italijanski ljulj... Od leguminoza ( u zavisnosti od kvaliteta zemljišta: lucerka crvena i bela detelina, žutio zvezdan, esparzeta.
Pošto je osnova ishrane goveda, teži se da se zelena hrana što duže koristi.
Naravno da je ispaša najjednostavniji, najbolji i najekonomičniji vid korišćenja zelene hrane. Intenzivnije đubrenje dovodi do povećanja travne mase, ali naravno ne treba preterati. Pored toga veoma bitno je i kada se masa kosi. Najbolje je kada je to kraj pupoljka i cevtanje do 1/3 biljaka. U principu što raznovrsnija travno-leguminozna smeša veća je verovatnoća uspeha u ishrani goveda i postizanju dobrih proizvodnih rezultata.

D
ipl. ing. stočarstva Goran Joksić

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.703 sekundi
Powered by Kunena Forum