Састављање оброка за краве - Јанковић Предраг,дипл.инг.сточарства

Više
24 jul 2018 07:58 #33819 od Janković Predrag
Janković Predrag je napravio novu temu: Састављање оброка за краве - Јанковић Предраг,дипл.инг.сточарства
Састављање оброка за краве - Јанковић Предраг,дипл.инг.сточарства
Балансирање оброка представља обезбеђивање хранљивих материја које испуњавају потребе животиње, којим се обезбеђује одржање њеног живота (уздржне потребе), пораст (код грла која су још у порасту), производњу (млека) и репродукцију (развој плода).
Балансирање оброка представља обезбеђивање хранљивих материја које испуњавају потребе животиње, којим се обезбеђује одржање њеног живота (уздржне потребе), пораст (код грла која су још у порасту), производњу (млека) и репродукцију (развој плода). Састављање избалансираног оброка за млечне краве састоји се у томе да се хранива комбинују у количинама које задовољавају дневне потребе. Без адекватне исхране, која задовољава све потебе животиње у хранљивим материјама, успешна производња млека није могућа. Избалансиран оброк подразумева не само обезбеђење одређених количина хранљивих материја већ и одговарајући однос међу њима. Код крава које се држе у стаји, може да се оствари готово потпуна контрола над исхраном. При држању крава на паши контрола у тој мери није могућа јер оне слободно конзумирају кабасту храну што може знатно да варира, како у погледу количине тако и квалитета (селекцијом појединих биљних врста).
У једном стаду, посебно ако је веће, није могуће саставити оброк за сваку појединачну краву. С друге стране, није препоручљиво да све краве добијају исти оброк. Због тога оброци треба да буду састављени за поједине продуктивне групе крава, како би се избегла с једне стране недовољна а с друге преобилна исхрана неких грла.
У пракси је раширен поступак да се оброк крава подели на два дела: основни и допунски. Састављање основног дела оброка врши се на бази потреба у хранљивим материјама за грло просечне телесне масе и најниже млечности у неком запату. Овај део оброка састоји се претежно или искључиво од кабасте хране. Грла чија производња је већа, подмирују своје потребе делом из основног оброка, а делом из допунског. Основни оброк добијају сва грла у запату док се допунски нормира у складу са висом производњом. Допунски оброк се састоји од концентрованих хранива. Свака крава добија количину допунског оброка према томе колико даје млека.
Најчешће се при састављању оброка полази од односа суве материје (или енергије) из кабасте и концентроване хране. Међусобни однос кабастих и концентрованих хранива у оброку за одређени ниво производње зависи од: квалитета кабасте хране, и укупних потреба краве у енергији. Због повећаних потреба у енергији код високо производних крава расте и учешће концентрата у оброку. Засушене краве могу да добијају оброк који се готово искључиво састоји од кабасте хране, али код грла од којих се очекује висока производња удео концентрата се повећава. При томе заступљеност кабасте хране не би смела да буде мања од 40% како се не би пореметила популација микроорганизама у бурагу и процеси који се одвијају њиховим деловањем. Истовремено то значи да концентрована хранива не би смела да чине више од 60% суве материје оброка, чак и код крава највише производње.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.398 sekundi