Neprihvatljivi troškovi za IPARD Meru 7

Više
15 okt 2020 09:07 #43024 od Petrić Slađana
НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ ЗА ИПАРД МЕРУ 7

У оквиру Јавног позива за подстицаје који се могу остварити кроз ИПАРД Меру 7 приликом подношења Захтева требало би обратити пажњу на трошкове који се не прихватају, а то су:

1. порези, укључујући порез на додату вредност (ПДВ)
2. царине, увозне и друге дажбине
3. куповина, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва
4. казне, финансијски пенали и судски трошкови
5. трошкови пословања (текући трошкови, трошкови везани за запослене и слично)
6. половне машине механизација и опрема
7. банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови
8. трошкови конверзије, трошкови и губици у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и други чисто финансијски трошкови
9. доприноси у натури – свака роба, рад или материјал уложен од стране подносиоца; нпр. ако подносилац захтева самостално изради пословни план, употреби сопствени рад и материјал при изградњи предметног објекта и слично, не може обезбедити прихватљиви рачун и не може ове трошкове приказати као прихватљиве трошкове за које се остварује право на подстицаје
10. трошкови одржавања, амортизације или закупа
11. трошкови шпедиције, пуштања у рад, као и други оперативни трошкови
12. набавка предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавка на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга
13. набавка предмета инвестиције готовинским плаћањем – од стране предузетника, односно привредног друштва

Саветодавац за агроекономију
Слађана Петрић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.452 sekundi
Powered by Kunena Forum