Вођење књиговодствене евиденције на пољопривредним газдинствима

Više
24 sep 2020 13:35 #42725 od Jelić Miloš
Вођење књиговодства на пољопривредним газдинствима је прилично занемарено у нашој земљи. Велики број пољопривредних произвођача не препознаје корист и такав вид активности им представља додатну обавезу. У последње време се јавља све већа потреба за сагледавањем свих аспеката, могућих пропуста и успешности производње јер је то један од услова за успешно управљање пољопривредним газдинствима.
Шта подразумева књиговодство на газдинствима?
Када се спомене реч књиговодство обично се мисли на обимне евиденције и сложене рачунске операције. На газдинству се може свести на свега неколико активности које не одузимају пуно времена. То подразумева чување рачуна, изводе из банке, решења од субвенција и потребно је дневно или недељно уношење свих трансакција.
Значај вођења књиговодства на газдинствима:
- Основа за доношење одлука које се тичу управљања газдинством
- Пружа информације како се новац троши и како се зарађује
- Помаже у проналажењу начина смањења трошкова и повећања профита
- Олакшава планирање будућих активности
- Сви ризици карактеристични за пољопривредну производњу своде се на разумну меру
- Може се измерити финансијски успех на крају године
Књиговодствени обрасци - За вођење књиговодства постоје обрасци који служе за бележење свих прихода и трошкова који се односе на газдинство. Ради лакшег бележења података дати су обрасци који су подељени у три групе: 1.Приходи и трошкови биљне производње; 2.Приходи и трошкови сточарске производње; 3.Општи трошкови газдинства
1.Вођење евиденције у биљној производњу обухвата:
а) Све приходе и расходе настале услед продаје или потрошње - за сваку биљну културу отвара се по једна табела где се уноси: укупна произведена количина главног производа; укупна продата количина производа; укупна количина потрошена у домаћинству; укупна количина потрошена на газдинству и
б) Купљени материјал у биљној производњи - уносе се врста материјала, количина, јединица мере и износ у динарима и то за купљени материјал у биљној производњи (семе, саднице, ђубрива, средства за заштиту биља и сл.) и остали купљени материјал (материјала за везивање бала или малине, паковање производа, амбалажа,...)
2. Вођење евиденције у сточарској производњи обухвата:
- промену броја стоке на газдинству (рођено, купљено, продато);
- приходи од сточарских производа (млеко и производи од млека, јаја, мед и остало);
- купљена сточна храна по одговарајућим врстама стоке);
- плаћене услуге и купљени материјал у сточарској производњи (ветеринарске услуге, ветеринарско осемењавање крава, трошкови селекције, детерџенти за дефинфекцију, итд.)
3. Вођење евиденције за остале пословне промене на газдинству обухвата:
-Услуге радне снаге, механизације и опреме (плаћања за сталну и повремену радну снагу, плаћања за услуге орања, сетве, жетве, текуће одржавање машине, горива и мазива, трошкови употребе приватног аутомобила за пословне сврхе)
-Општи трошкови газдинтства (одржавање објеката, трошкови електричне енергије, воде, грејања, порези и доприноси везани за пословање газдинства и земљиште и објекте, закуп, камате за кредите )
-Субвенције и остале пословне промене

Јелић Милош, саветодавац за рурални развој

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.412 sekundi
Powered by Kunena Forum