Једнократна помоћ пољопивредним произвођачима

Više
07 maj 2020 05:51 #41066 od Janjić Biljana
Janjić Biljana je napravio novu temu: Једнократна помоћ пољопивредним произвођачима
Уредбом Владе Србије утврђена је гарантна шема као мере подршке привреди за ублажавање последица пандемије COVID-19, као и Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима и Уредба о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19.
Преко Управе за аграрна плаћања нашим пољопривредницима ће од 21.04.2020. године бити уплаћено 2,6 милијарди динара за ублажавање последица кризе која је изазвана вирусом корона.
Право на исплату новчане помоћи у складу са Уредбом о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 има:
- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу.
Поред општег услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, или да је власник животиње (краве, овце или козе) која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња.
Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих кошнице пчела, били они носиоци или чланови пољопривредног газдинства, под условом да имају 70 или више година старости у 2020. години.
Висина једнократне помоћ у апсолутном новчаном износу одређује се по јединици уписане површине, односно по грлу стоке или броју кошница и то:
– 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;
– 3000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;
– 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;
– 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.
За реализацију ове уредбе утврђена су средства од 1.150.000.000 динара
Исплату једнократне помоћи врши Министарство финансија-Управа за трезор на основу података из евиденције Регистра пољопривредних газдинставаи Ветеринарске базе.
Исплата се врши директно на наменски рачун пријављен у Регистру пољопривредних газднистава, те није неопходно подносити захтев.

Саветодавац
Биљана Јањић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.480 sekundi