Правилник за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева

Više
27 feb 2020 16:48 #40494 od Jelić Miloš
Jelić Miloš je napravio novu temu: Правилник за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева
Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима који се односе на унапређење конкурентности који обухватају подстицаје за управљање ризицима премије осигурања усева, плодова, расадника, младих вишегодишњих засада услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева, као и максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја и по кориснику.
Врсте подстицаја су:
1) подстицаји за осигурање ратарских култура (житарице и индустријско биље);
2) подстицаји за осигурање повртарских култура;
3) подстицаји за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља;
4) подстицаји за осигурање расадника и младих вишегодишњих засада пре ступања на род;
5) подстицаји за осигурање животиња.
Право на подстицаје има :
1) правно лице, предузетник и физичко лице - носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
2) код друштва за осигурање кад је осигурао од ризика:
- усеве и плодове који су прописани општим и посебним условима осигуравајућих друштава,
- на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар под одговарајућим биљним културама;
- расаднике и/или младе вишегодишње засаде пре ступања на род,
- и животиње.
Лице које испуњава услове остварује право на исплату подстицаја ако у Регистру има пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају).
Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја износи:
1) за подстицаје за осигурање ратарских култура - 100.000 динара;
2) за подстицаје за осигурање повртарских култура - 500.000 динара;
3) за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља - 1.000.000 динара;
4) за подстицаје за осигурање расадника и/или младих вишегодишњих засада пре ступања на род - 500.000 динара;
5) за подстицаје за осигурање животиња - 2.000.000,00 динара. Укупно за све врсте подстицаја корисник подстицаја може да оствари максимално 2.500.000 динара.
Право на подстицаје остварује се тако што се захтев за остваривање права на подстицаје подноси Министарству финансија – Управа за аграрна плаћања.
Захтев се подноси у два примерка од 1. јула до 15. новембра текуће године.

Јелић Милош, саветодавац за рурални развој

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.385 sekundi