Подстицаји за органску биљну производњу

Više
18 feb 2020 14:59 #40356 od Petrić Slađana
Petrić Slađana je napravio novu temu: Подстицаји за органску биљну производњу
Подстицаји за органску биљну производњу

Новом Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди за 2020. годину, опредељена су средства и за подстицаје за органску биљну производњу у укупном износу од 150.000.000 динара.
Правилником се ближе прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, као и максимални износ подстицаја по кориснику.
Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства ако испуњава следеће услове:

1) да је са овлашћеном контролном организацијом закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључио уговор о сарадњи са произвођачем и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант;
2) да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење има закључен уговор о закупу, односно о коришћењу земљишта најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу;
3) да у наредне три године од године за коју је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварио право на подстицаје за органску производњу.

Подстицаји за органску биљну производњу утврђују се у одговарајућем износу који се увећава 400% од износа за подстицаје који се исплаћују за основне подстицаје за конвенционалну биљну производњу. Обзиром да подстицаји за конвенционалну биљну производњу износе 5.200 дин/ха, то значи да су подстицаји за органску 20.800 дин/ха.
Према важећим прописима максимални износ подстицаја које корисник може остварити за подстицаје за органску биљну производњу је 228.800 динара.

Захтев за подстицаје за органску биљну производњу подноси се једанпут годишње, у два примерка Министарству финансија – Управи за трезор, од 03. маја до 30. јуна текуће године.

Саветодавац за агроекономију
Слађана Петрић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.328 sekundi